Termau Cyffredin Iechyd Meddwl a Lles yn Gymraeg

 

Girl with laptop

 

Dyma restr o dermau cyffredin a ddefnyddir yn Gymraeg efallai rydych wedi eu darllen neu eu clywed wrth drafod iechyd meddwl a lles.  Llawr lwythwch y ddogfen yma

Os oes term ar goll, wedi newid neu unrhyw anghysondebau mae croeso i chi gysylltu i'n hysbysu trwy e-bostio’r tîm: myf.cymru@bangor.ac.uk.