Hunan-ofal: Adnoddau Defnyddiol ar Sut i Ymdopi gydag Arholiadau a Phwysau Gwaith

Girl at desk

 

Mae'r cyfnod arholiadau a diwedd y flwyddyn academaidd yn gallu bod yn anodd a phryderus - trio adolygu a chwblhau gwaith cwrs, gall y cyfan eich llethu.  Dyma daflenni byr gyda gwybodaeth am beth yw straen, tips hunan-ofal, cynghorion gan fyfyrwyr a lle i gael cymorth os ydych angen cefnogaeth bellach:

 

Taflen 1 - Beth yw straen a straen arholiadau? 

Taflen 2 - Tips hunan-ofal 

Taflen 3 - Tips astudio gan fyfyrwyr 

Taflen 4 - Lle i gael cymorth  

 

Merch yn astudio

Tips ateb cwestiynau arholiadau

Dyma fideo byr gan fyfyrwraig Kayley Sydenham gyda chynghorion ar sut i fynd ati i ateb cwestiynau mewn arholiad.

Gwyliwch y fideo