Anhwylderau bwyta eraill a chymorth gan feddyg teulu