Amdanom Ni

Mae myf.cymru yn adnodd sydd wedi ei ddatblygu dan arweiniad Prifysgol Bangor mewn partneriaeth a Grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Y Drindod Dewi Sant. Ariannwyd yr adnoddau gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.   

Adnabuwyd bod prinder adnoddau iechyd meddwl a lles ar gyfer myfyrwyr yn benodol trwy gyfrwng y Gymraeg.  Ers cychwyn y cynllun, roedd cael mewnbwn a mewnwelediad gan fyfyrwyr ag Undebau Myfyrwyr yn holl bwysig, er mwyn sicrhau adnoddau sy’n ddefnyddiol a perthnasol.  

Mae myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg ar draws Cymru a thu hwnt wedi cael mewnbwn yn natblygiad yr adnoddau - o ddarparu adborth ar y ddelwedd, ar strwythur y wefan i ddarparu cynnwys gwreiddiol.  

Eleni byddem yn datblygu adnoddau penodol ar gyfer myfyrwyr 16 -18 oed sydd yn ystyried mynd ymlaen i Addysg Uwch yn y dyfodol.  Rydym ar hyn o bryd yn adolygu cynnwys y wefan er mwyn sicrhau perthnasedd yn ogystal ag unrhyw linciau i wefannau allanol a ffynonellau cefnogaeth ar gyfer y garfan oed yma.         

Os oes gennych unrhyw adborth ar yr adnoddau, neu hoffech gymryd ran, cysylltwch â ni.  Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.  

 

Gwybodaeth bellach am y prosiect 

Os yr hoffech wybodaeth i’w gynnwys ar eich gwefan, blatfform dysgu megis Blackboard neu i’w rannu gyda staff a myfyrwyr, gweler isod dogfennau defnyddiol a fideo.  Os rydych angen y cynnwys isod wedi'i addasu, mewn fformat gwahanol neu'i deilwra ar gyfer gynulleidfa benodol, croeso i chi gysylltu â ni gan nodi eich anghenion ac mi wnaiff aelod o'r tîm gysylltu nôl: 

   

Gwybodaeth bellach am y prosiect yn Gymraeg

Gwybodaeth bellach am y prosiect yn Gymraeg

Gwybodaeth bellach am y prosiect yn Gymraeg

Llawrlwytho'r daflen
Taflen gwybodaeth yn Saesneg

Gwybodaeth bellach am y prosiect yn Saesneg

Gwybodaeth bellach am y prosiect yn Saesneg

Llawrlwytho'r daflen
Fideo am y prosiect yn Gymraeg

Fideo am y prosiect yn Gymraeg

Fideo am y prosiect yn Gymraeg

Gwyliwch y fideo
Fideo am y prosiect yn Saesneg

Fideo am y prosiect yn Saesneg

Fideo am y prosiect yn Saesneg

Gwyliwch y fideo