Effaith yr argyfwng costau byw ar iechyd meddwl a lles myfyrwyr

 

Pwy ydy pwy ar y panel

Dyma fideo o drafodaeth gawson ni ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, yng nghwmni Non Parry, Kayley Sydenham o Brifysgol Bangor, Elain Gwynedd UMCA, a Dr Rhys Bevan-Jones o Brifysgol Caerdydd am effeithiau'r argyfwng costau byw ar fyfyrwyr, eu hiechyd meddwl a lles. Dyma'r brif themau a negeseuon a ddaeth yn sgil y drafodaeth:

➡ Tra mae prifysgolion ac undebau myfyrwyr yn ceisio helpu, mae angen polisiau penodol i'w daclo ar lefel cenedlaethol
➡ Mae cymdeithasu a chael rhwydwaith o ffrindiau yn holl bwysig er mwyn cadw iechyd meddwl da, ac mae angen balans rhwng y gwaith academaidd a mwynhau
➡ Y neges yn glir bod canfod help ac ymyrraeth gynnar yn holl bwysig er mwyn osgoi cymhlethdodau a phroblemau iechyd meddwl mwy difrifol.

Cliciwch ar y llun uchod i weld y fideo.