Cefnogaeth mewn argyfwng

Os ydych angen cymorth ar frys

Os ydych yn meddwl am hunanladdiad ac yn teimlo yn anniogel neu wedi niweidio eich hun yn ddifrifol:

  • Ffoniwch 999 am ambiwlans neu ewch yn syth i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys.
  • Os ydych y tu allan i'r DU, ffoniwch 112 ar gyfer Gwasanaethau Brys.