Cefnogaeth mewn argyfwng

Os ydych angen cymorth ar frys

Os ydych yn meddwl am hunanladdiad ac yn teimlo yn anniogel neu wedi niweidio eich hun yn ddifrifol:

  • Ffoniwch 999 am ambiwlans neu ewch yn syth i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys.
  • Ffoniwch 111 a dewiswch opsiwn 2 - ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos a chroesewir galwadau yn Gymraeg.  
  • Os ydych y tu allan i'r DU, ffoniwch 112 ar gyfer Gwasanaethau Brys.

Os na allwch wneud hyn ar eich pen eich hun, gofynnwch i rywun eich helpu.

Mae argyfyngau iechyd meddwl yn ddifrifol. Nid ydych yn gwastraffu amser neb.