Fy nghynllun llesiant

  •  Ailgychwyn Brys. Un o’r strategaethau mwyaf defnyddiol i’w defnyddio ‘unrhyw bryd – unrhyw le’
  •  Fy ngweithgarwch 30 eiliad. Dewiswch sawl un gwahanol fel y byddant yn barod pan fydd eu hangen
  •  Fy ngweithgarwch 3 munud. Dewiswch amrywiaeth o weithgareddau tawelu, cysylltu, tynnu sylw a symud
  •  Fy ngweithgarwch 30-munud moethus wythnosol. Ceisiwch wneud hyn o leiaf unwaith yr wythnos neu’n amlach os gallwch
  •  Fy ngweithgarwch 30 munud dyddiol. Ceisiwch wneud o leiaf un peth sy’n ymlacio neu sy’n hwyl bob dydd, yn amlach os gallwch
  • Pobl i gysylltu â hwy os byddaf yn teimlo fy mod wedi fy llethu. Ceisiwch gynnwys llinellau cymorth a chymorth proffesiynol os bydd angen
  • Ysgrifennwch eu henw, eu rhif a’r amseroedd pan allwch eu ffonio fel ‘unrhyw bryd’ neu ‘9-5’
  • Edrych ar ôl fy hun. Cynnwys gwahanol ffyrdd o helpu i gadw’n iach: cysgu, diet ac ymarfer corff