Gwasanaethau iechyd a lles i fyfyrwyr

I sicrhau bod myfyrwyr yn ffynnu ac yn mwynhau eu profiadau yn y coleg, mae sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr efo’u hiechyd a lles. Darperir ystod o wasanaethau cefnogi i fyfyrwyr, felly os ydych eisiau gwybodaeth neu angen siarad gyda chwnselydd am unrhyw agwedd o fywyd prifysgol, mae’r timoedd lles ar gael i’ch helpu.           

Isod ceir fanylion gwasanaethau lles pob sefydliad sydd yn darparu cyrsiau addysg uwch yng Nghymru:

 

Prifysgolion

 

Prifysgol Aberystwyth 

E-bost: studentwellbeing@aber.ac.uk  

Rhif ffôn: 01970 621761 neu 622087

Gwefan: https://www.aber.ac.uk/cy/sscs/wellbeing/about-us/

Facebook: https://www.facebook.com/AUWellbeing/ 

 

Prifysgol Abertawe

E-bost: wellbeing@swansea.ac.uk 

Gwefan: https://www.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/

 

Prifysgol Bangor

E-bost: wellbeingservices@bangor.ac.uk 

Gwefan: https://www.bangor.ac.uk/studentservices/wellbeing/index.php.cy

 

Prifysgol Caerdydd

E-bost: studentconnect@cardiff.ac.uk 

Rhif ffôn: 02922 518888

Gwefan: https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/student-life/student-support 

 

Prifysgol De Cymru

E-bost:  counselling@southwales.ac.uk neu mhs@southwales.ac.uk

Gwefan: https://wellbeing.southwales.ac.uk/llesiant/ 

 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

Gwefan: https://www.metcaerdydd.ac.uk/study/studentservices/wellbeing-service/Pages/Home.aspx

 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

E-bost: Student.Support@uwtsd.ac.uk 

Rhifau ffôn:

Caerfyrddin - 01267 676 830

Llanbedr Pont Steffan – 01570 424876

Abertawe – 01792 481206

Gwefan: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/gwasanaethau-myfyrwyr/

 

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 

E-bost:   counselling@glyndwr.ac.uk 

Gwefan: https://glyndwr.ac.uk/cy/cymorth-myfyrwyr/

 

Y Brifysgol Agored 

E-bost:    cymorth-cymru@open.ac.uk

Ffôn:       029 2047 1170 

Gwefan:  https://www.open.ac.uk/wales/cy/astudio/gwybodaeth-i-fyfyrwyr

 

Colegau Addysg Bellach sy’n Darparu Cyrsiau Addysg Uwch 

 

Coleg Caerdydd a’r Fro

Gwefan: https://cavc.ac.uk/cy/support

 

Coleg Cambria 

E-bost: enquiries@cambria.ac.uk/ 

Rhif ffôn: 0300 30 30 007

Gwefan: https://web.cambria.ac.uk/healthandwellbeing/?lang=cy

 

Coleg Ceredigion

Rhif ffôn:

Aberystwyth - 01970 639700

Aberteifi - 01239 612032

Gwefan:  https://www.ceredigion.ac.uk/index.php/cy/lles a https://www.ceredigion.ac.uk/index.php/cy/dewch-i-gwrdd-a-r-tim

 

Coleg Gwent

Tudalen Ap Togetherall y Coleg:  https://www.coleggwent.ac.uk/cy/news/here-for-you-and-supporting-your-mental-health 

Gwefan: https://www.coleggwent.ac.uk/cy/support/health-wellbeing

 

Grŵp Llandrillo Menai

Gwefan: https://www.gllm.ac.uk/cy/student-life/student-support-hub/student-support-2

 

Coleg Penybont

E-bost: wellbeing@bridgend.ac.uk 

Rhif ffôn: 07971 670 504 / 07800 598 090 / 07973 716 794

Gwefan: https://www.bridgend.ac.uk/bywyd-myfyrwyr/lles/?lang=cy

 

Coleg Sir Benfro

E-bost: h.lester@pembrokeshire.ac.uk 

Gwefan: https://www.pembrokeshire.ac.uk/adref/cymorth-i-fyfyrwyr/?lang=cy

 

Coleg Sir Gâr

Debbie Williams - Campysau'r Graig a Rhydaman 

Ann Thomas - Pibwrlwyd, Ffynnon Job a Gelli Aur 

Ffion Evans - Aberystwyth ac Aberteifi 

Gwefan: https://www.colegsirgar.ac.uk/index.php/cy/266-learner-experience-welsh/2010-lles-mentor#

Gwasanaethau Cwnsela:  counsellingteam@colegsirgar.ac.uk 

Ffôn: 01554 748052 (lleisbost cyfrinachol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael rhif cyswllt).