Anhwylder deubegwn

Rydym ni gyd yn profi hwyliau da a drwg wrth i ni ddelio gydag 'yps a downs' bywyd, ac fel arfer maent yn pasio o fewn ychydig oriau neu ddyddiau. I unigolion sydd gydag anhwylderau personoliaeth megis anhwylder deubegwn neu 'bipolar disorder', mae'r newidiadau mewn tymer yn eithafol ac yn gallu parhau am wythnosau neu fisoedd.   Isod ceir gwybodaeth bellach am y cyflwr a gwrandewch ar ein podlediad Sgwrs? i le mae dwy yn trafod yn onest eu profiadau dydd i ddydd o fyw gydag anhwylderau personoliaeth.

  

 

Friends talking

Dysgu mwy am y cyflwr, symptomau a thriniaethau

Dysgu mwy
Taflen gwybodaeth anhwylder deubegwn

Taflen Drosolwg

Angen trosolwg cyflym o'r cyflwr neu rannu gwybodaeth gyda rhywun arall?

Llawrlwytho'r daflen
Dyfyniad am iechyd meddwl

Podlediad Sgwrs?

Yn ymuno a Trystan Ellis-Morris mae Tegwen a Ceri sy'n trafod eu profiadau gydag anhwylderau personoliaeth.

Gwrandewch ar y podlediad
Merch yn  edrych ar ei ffôn

Cysylltiadau defnyddiol

Dyma fanylion ffynhonellau cymorth a chefnogaeth bellach

Dysgu mwy