Galar

feelings

Teimladau pan fydd rhywun yn marw

Mi allwch deimlo nifer o bethau yn union ar ôl marwolaeth.

Dysgu Mwy
coping

Delio â galar

Mae colli rhywun annwyl yn anodd, ond gall fod yn fwy anodd fyth i’w brosesu ar ben blwyddi a gwyliau.

Dysgu Mwy
talking

Pan fydd rhywun yn marw: siarad am y peth

Mae rhai pobl yn gweld bod siarad am yr hyn sydd wedi digwydd, neu sut maen nhw'n teimlo, yn ddefnyddiol, er y gall fod yn anodd iawn.

Dysgu Mwy
helping

Sut i helpu rhywun sy’n galaru

Os yw eich ffrind neu berthynas yn galaru, gall fod yn anodd gwybod sut i’w helpu. Mae’n naturiol i deimlo ychydig yn anghyfforddus, neu boeni y gallech wneud pethau’n waeth.

Dysgu Mwy
help

Sut i helpu rhywun sydd wedi’u heffeithio gan hunanladdiad

Nid oes llawer o bobl sy’n mwynhau siarad am farwolaeth, ac mae llawer yn teimlo’n anghyfforddus bod gyda rhywun sydd wedi profi profedigaeth, hyd yn oed os ydynt yn ffrind da neu gydweithiwr agos. Rydym eisiau helpu, ond yn ofni dweud y peth anghywir.

Dysgu Mwy
Delyth talking about grief

Stori Delyth

Mae galar yn effeithio pawb yn wahanol. Gall estyn allan am gymorth a chwnsela helpu, fel y gwnaeth i Delyth.

Gwylio'r fideo
Podcast about grief

Gwrandewch ar ein podlediad sy'n trafod galar

Yn y bennod hon, trafodir colled a’r effaith mae’r broses o alaru yn gallu cael ar ein bywydau. Y fyfyrwraig Nanw Maelor, a’r cerddor Al Lewis sy’n rhannu eu profiadau gyda Trystan a’r cwnselydd Sara Childs.

Gwrandewch ar y podlediad

Angen siarad â rhywun?

Os ydych chi'n teimlo eich bod angen siarad â rhywun mae yna bobl sy'n barod i helpu. Cliciwch y botwm isod i ddod o hyd i restr o gysylltiadau defnyddiol i'ch helpu gyda beth bynnag sydd ar eich meddwl...

Dysgu mwy