Hunan Niweidio

Logo Self Injury Support
Darparwyd y wybodaeth isod gan Self Injury Support 
 

Pam ydw i'n hunan-niweidio?

Mae pobl yn hunan-niweidio am bob math o resymau, ond yn aml mae oherwydd bod teimladau fel dicter, tristwch ac ofn wedi mynd yn rhy boenus i ymdopi â nhw. 

Weithiau mae pobl yn hunan-niweidio oherwydd pwysau a straen o bethau fel perthnasoedd, problemau teuluol, ysgol, pryderon rhywiol neu fel ffordd o ddelio â sefyllfaoedd erchyll fel cam-drin neu farwolaeth rhywun agos. 

Mae’r rhesymau pam mae pobl yn hunan-niweidio yn amrywio o berson i berson ac ni fydd yr un peth i bawb. Gallai rhai o’r rhesymau gynnwys:

  • Delio â phoen emosiynol uchel a'i wneud yn haws i'w oddef 
  • Mynegi teimladau cronedig fel dicter a hunan-gasineb 
  • Gwneud i chi'ch hun deimlo'n fyw ac yn bresennol yn y foment 
  • Atal eich meddyliau hunanladdol rhag dod yn ormesol 
  • Teimlo’r ysfa oherwydd sefyllfaoedd negyddol llawn straen a dwys (e.e. anawsterau yn y cartref) 
  • Teimlo nad oes gennych unrhyw opsiwn arall 


Nid oes un rheswm yn fwy dilys na'r llall. Mae pawb sy'n hunan-niweidio yn mynd trwy frwydr eu hunain.