Adnoddau a Gwasanaethau Iechyd Meddwl a Lles yn Gymraeg

 

Girl with laptop

 

Dyma restr o sefydliadau sy'n darparu adnoddau iechyd meddwl a lles trwy gyfrwng y Gymraeg - o adnoddau hunan ofal i sesiynau cwnsela, mae amrediad eang o wasanaethau ar gael.  Mae nifer fawr o'r sefydliadau yn cyd-weithio'n agos gydag adrannau Gwasanaethau Myfyrwyr o fewn eich coleg neu brifysgol.  Llawr lwythwch y ddogfen yma

Os ydych yn sefydliad sy'n darparu adnoddau neu gefnogaeth iechyd meddwl a lles ac yr hoffech gael eich cynnwys yn ein rhestr, mae croeso i chi gysylltu trwy e-bostio’r tîm: myf.cymru@bangor.ac.uk.