Gorbryder

Gwybodaeth a ffeithiau am gorbryder, triniaethau a chysylltiadau defnyddiol pellach.

Ffeithiau am Anhwylder Gorbryder

Gwybodaeth a ffeithiau am gorbryder, triniaethau a chysylltiadau defnyddiol pellach.

Dysgu Mwy
Ymdopi â newid a sut all hyn gael effaith ar gorbryder.

Ymdopi â Newid a Gorbryder

Ymdopi â newid a sut all hyn gael effaith ar gorbryder.

Dysgu Mwy
People talking about anxiey

Gwyliwch ein fideo am gorbryder

Dyma Alys a Delyth yn siarad efo myf.cymru am eu profiadau gydag gorbryder.

Gwylio'r fideo
Podcast about anxiety and depression

Iselder a Gorbryder - Podlediad Sgwrs?

Rhybudd cynnwys: hunan anafu. Yn ymuno a Trystan ac Endaf mae Non Parry o’r grŵp Eden a Phrifardd Eisteddfod T yr Urdd 2021, Kayley Sydenham. Mae’r ddwy yn siarad yn agored iawn am eu profiadau o ddelio a phroblemau iechyd meddwl.

Gwrando ar y podlediad