Symptomau iselder

 

Gweler isod i ddarganfod pa deimladau, meddyliau, problemau corfforol ac ymddygiad sy'n gyffredin pan fyddwch chi'n isel eich ysbryd. 

 

Ymddygiad 

 

 • Crio, gorwedd yn y gwely yn ystod y dydd, methu codi yn y bore. 
 • Cilio oddi wrth ffrindiau ac eraill a'u hosgoi. 
 • Cwymp mewn gweithgareddau hamdden. 
 • Cwymp mewn presenoldeb yn y gwaith neu'r ysgol. 
 • Esgeuluso cyfrifoldebau ac ymddangosiad personol. 
 • Dod yn aflonydd ac wedi cynhyrfu. 

 

Meddyliau 

 

 • Hunanfeirniadaeth ('Dwi wir yn anobeithiol). 
 • Hunan-feio (Fy mai i yw e i gyd, dylwn i fod wedi gwneud yn well). 
 • Meddwl am farwolaeth a hunanladdiad. 
 • Meddwl yn feirniadol am eraill (Nid yw'n llawer o ffrind). 
 • Problemau canolbwyntio a chof yn ogystal a phroblemau gwneud penderfyniadau. 

 

Teimladau 

 

 • Tristwch. 
 • Dim pleser. 
 • Anniddigrwydd. 
 • Euogrwydd. 
 • Gorbryder. 
 • Dideimlad y tu mewn. 

 

Corfforol 

 

 • Blinder a diffyg egni. 
 • Cysgu gormod neu ddeffro yn y nos. 
 • Ddim yn bwyta digon neu fwyta gormod. 
 • Colli pwysau neu fagu pwysau. 
 • Dim diddordeb mewn rhyw. 
 • Doluriau a phoenau. 

 

Darperir y wybodaeth uchod gan Blue Pages Depression Information:  

 

https://bluepages.anu.edu.au/index.php?id=symptoms-of-depression