Teimladau Hunanladdol

 

Os ydych angen cymorth ar frys

Os ydych yn meddwl am hunanladdiad ac yn teimlo yn anniogel neu wedi niweidio eich hun yn ddifrifol:

  • Ffoniwch 999 am ambiwlans neu ewch yn syth i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys.
  • Os ydych y tu allan i'r DU, ffoniwch 112 ar gyfer Gwasanaethau Brys.


Os oes angen cyngor brys ond nid yw eich bywyd mewn perygl 

  • Gwnewch apwyntiad brys gyda'ch Meddyg Teulu.
  • Galwch 111 (Cymru a Lloegr yn unig).


Os ydych chi'n cael trafferth ymdopi gyda'ch teimladau ac angen siarad â rhywun nawr

  • Galwch y Samariaid am ddim ar 116 123 neu eu llinell Gymraeg ar 0808 1640123 (y llinell Gymraeg ar agor bob gyda'r nos rhwng 7.00yh ac 11.00yh).  
  • Galwch yr National Suicide Prevention Helpline UK ar 0800 689 5652
  • Tecstiwch SHOUT ar 85258.
  • Siaradwch â rhywun yn gyfrinachol 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae'r llinellau cymorth hyn i gyd am ddim.

 

 

talk

Sut ydw i’n gwybod os yw rhywun am gyflawni hunanladdiad?

Nid yw bob amser yn hawdd gwybod a yw rhywun yn teimlo'n hunanladdol. Dysgwch fwy am beth allai'r arwyddion fod.

Dysgu mwy
talk

Dechrau sgwrs

Mae siarad am hunanladdiad yn achub bywydau, ond mae’n gallu bod yn anodd gwybod ble i ddechrau neu sut i helpu. Yma ceir enghreifftiau o sut i ddechrau sgwrs os ydych yn poeni am rywun.

Dysgu mwy
friends

Helpu ffrind sy’n teimlo’n hunanladdol

Sut i gefnogi a helpu ffrind sy'n teimlo'n hunanladdol.

Dysgu mwy