Niwroamrywiaeth

Beth yw niwroamrywiaeth

 

Mae niwroamrywiaeth (neurodiversity) yn derm eithaf cyfarwydd bellach, a’i defnyddir i egluro gwahaniaethau mewn swyddogaeth wybyddol (‘cognitive function’) hynny yw sut mae’r ymennydd yn gweithio a dehongli gwybodaeth.  Yn syml dydy pawb ddim run fath a dydy ymennydd pawb ddim yn gweithio run peth chwaith.  

Nid yw cyflyrau niwroamrywiol yn gyflyrau iechyd meddwl ac nid yw’n golygu fod  gan unigolion niwrowahanol iechyd meddwl gwael. Ond oherwydd disgwyliadau cymdeithasol a diffyg cefnogaeth a dealltwriaeth, gall unigolion niwrowahanol fod yn arbennig o agored i broblemau iechyd meddwl.

Ceir amryw o gyflyrau niwroamrywiol fel y nodir yn y llun uchod.  Gweler isod gwybodaeth bellach am rai ohonynt.    

  

 

Girl speaking to friend

Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)

Mae’n anhwylder cymhleth ac yn nam datblygiadol ar swyddogaethau gweithredol yr ymennydd. Gall rai unigolion gyda’r cyflwr gael trafferth ffocysu ar tasgau penodol, weithiau yn ffocysu gormod ar dasg (hyperfocus / gorffocysu) a methu rheoli amser.

Dysgu Mwy
Girl questioning

Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig (ASD)

Mae anhwylder sbectrwm awtistiaeth (ASD) yn anabledd datblygiadol a achosir gan wahaniaethau yn yr ymennydd, sydd yn aml yn creu problemau gyda chyfathrebu a rhyngweithio cymdeithasol.

Dysgu Mwy
Niwroamrywiaeth podlediad Sgwrs

Podlediad Sgwrs - Niwroamrywiaeth

Yn y bennod hon mae’r cwnselydd Endaf Evans, y fyfyrwraig Katie Phillips a’r gantores Non Parry yn dod ynghyd i rannu eu profiadau nhw o niwroamrywiaeth.

Dysgu mwy
Katie ac ADHD

Profiad myfyriwr : Fi a ADHD

Mae Katie Phillips wedi cychwyn ei siwrne i gael diagnosis swyddogol o ADHD. Yn ei blog mae'n trafod yn onest ei phrofiadau a'r effaith mae symptomau ADHD wedi cael ar ei bywyd.

Darllen mwy