Gofod i siaradwyr Cymraeg gael mynediad at gymorth iechyd meddwl

Mae'r wefan yn darparu gwybodaeth am rai cyflyrau iechyd meddwl ac awgrymiadau ar iechyd a lles.

Mae myfyrwyr wedi cyfrannu cynnwys a rhannu eu profiadau eu hunain ar ystod eang o bynciau – o sut i reoli cyflyrau iechyd meddwl i ofalu am eu hiechyd a’u lles.

Dysgwch mwy amdanom

Siapio'r naratif

Dechrau yn y Brifysgol
Iselder a Gorbryder
Y Cyfnod Clo
Delwedd y Corff
Y Gymuned LHDT+

Iechyd Meddwl A-Y

Gorbryder

Gwybodaeth a ffeithiau am gorbryder, triniaethau a chysylltiadau defnyddiol pellach.

Iselder

Beth yw iselder. Arwyddion a symptomau i gadw llygad amdanynt a phryd i fynd am gymorth.

Galar

Mi allwch deimlo nifer o bethau yn union ar ôl marwolaeth.

Teimladau Hunanladdol

Nid yw bob amser yn hawdd gwybod a yw rhywun yn teimlo'n hunanladdol. Dysgwch fwy am beth allai'r arwyddion fod.

Anhwylder Affeithiol Deubegwn

Mae anhwylder deubegwn yn gyflwr iechyd meddwl sy'n effeithio ar eich hwyliau, ac sy'n gallu amrywio o un pegwn eithaf i'r llall.

Anhwylderau Datgysylltiol

Mae datgysylltu yn un ffordd y mae’r meddwl yn ymdopi â gormod o straen.

Anhwylderau Bwyta

Mae anhwylderau bwyta yn salwch meddwl difrifol sy’n effeithio ar bobl o bob oed, rhyw, ethnigrwydd a chefndir.

Dibyniaeth

Mae bod yn gaeth yn golygu peidio â chael rheolaeth dros wneud, cymryd neu ddefnyddio rhywbeth niweidiol.