Hwb Myf

Cefnogaeth iechyd meddwl os ydych yn perthyn i'r gymuned LHDTC+

Yn yr adran yma ceir wybodaeth am sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth i'r gymuned LHDTC+ ac adnoddau pellach sy'n cynnwys podlediad a fideo.

Hunanofal: adnoddau defnyddiol ar sut i ymdopi gydag arholiadau a phwysau gwaith

Os ydych yn poeni am eich arholiadau neu bwysau gwaith, dyma adnoddau defnyddiol all helpu.

Ymdopi a straen disgwyl canlyniadau

Darllenwch gyngor Lewis ar beth i wneud i dawelu eich meddwl with aros am ddiwrnod canlyniadau.

Uwchraddedigion: sut i ofalu am eich iechyd meddwl

Dyma erthygl llawn cymorth defnyddiol gan Manon myfyrwraig pHd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Sut i astudio

Mae ffordd pawb o ‘stydio yn wahanol ac felly dyma 10 tip i chi drio wrth fynd ati i neud eich gwaith gan Heledd myfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth. Rhowch gynning arnynt a gweld be sydd yn gweithio orau ar eich cyfer chi!

Effaith straen ar fywyd prifysgol

Er fod mynd i'r Brifysgol yn bennod newydd cyffrous i sawl un ohonom ni, mae hefyd yn gyfnod lle gall pwysau gwaith eich gorlethu ar brydiau.

Diwedd cyfnod, dechrau gofidiau

Mae gorffen prifysgol yn gallu bod yn gyfnod ansicr i sawl un ohonom ni a gall byw gyda chyflwr gor-bryder ddwysau'r ymdeimlad yma.

Cychwyn yn y brifysgol

Darllenwch gyngor Heledd a Catty am ddechrau yn y brifysgol isod, yn ogystal â gwrando ar ein podlediad.

Sut i ymdopi a straen ariannol

Cyn mynd i’r brifysgol, yn aml iawn nid yw unigolyn wedi gorfod bod yn ofalus neu trin arian fel oedolyn.